Industriƫle gassen

Verkooppunten
 
 

Gaskeuze voor alle lasprocessen

Veeleisende materialen, complexe gebruiksdoeleinden, nauwkeurige en steeds hogere verwachtingen inzake kwaliteit en rentabiliteit. Tegenwoordig kan men door lassen heel wat meer doen dan simpelweg twee te fabriceren onderdelen met elkaar te verbinden.

Bij lassen in gasatmosfeer spelen de samenstelling en de zuiverheid van de gassen een zeer belangrijke rol. De ISO 14175 norm bepaalt op wereldschaal deze parameters voor hun gebruik op al dan niet ijzerhoudende materialen.

De 6 gascomponenten die gebruikt worden voor laswerkzaamheden in gasatmosfeer:

 »  argon en helium als inert gas;
 »  zuurstof en kooldioxide als actief gas;
 »  waterstof als actief en reducerend gas;
 »  stikstof als inert gas, doorgaans gebruikt voor beschermingsactiviteiten.

Download hier en gaskeuze tabel

Het gas isoleert niet alleen de las van de omgevende atmosfeer, maar speelt ook een essentiële rol in het lasproces, en beïnvloedt de volgende elementen:

 »  het type verbinding;
 »  het gedrag van het lasbad en keuze van toevoegmateriaal
 »  het starten en de stabiliteit van de elektrische boog
 »  de elektrische geleiding en de thermische capaciteit
 »  het profiel van de lasnaad; 
 »  de chemische samenstelling van de lasnaad
 
Deze lijst illustreert de eisen die gesteld worden aan gassen voor lastoepassingen in gasatmosfeer. Ze toont ook aan dat slechts één type gas aan al die verwachtingen beantwoordt. Het gasmengsel moet nauwkeurig gekozen worden, zowel met het oog op de kwaliteit als op het vlak van het economisch rendement.

Beschermingsgas
Bij het lassen van ferro- en non-ferromaterialen in gasatmosfeer speelt de bescherming van het lasbad een belangrijke rol bij de corrosiebescherming, de kwaliteit van het oppervlak en de voorkoming van insluitsels. Om de directe omgeving te zuiveren en het gehalte aan verontreinigende gassen te beperken, worden dus beschermingsgassen gebruikt.

Onder zuiveren verstaat men de verwijdering van verontreinigende stoffen (zuurstof, vochtigheid, ...) die in de omgeving aanwezig zijn en die een belangrijke thermische en chemische invloed uitoefenen op het lasproces. Een ontoereikende zuivering kan leiden tot voortijdige slijtage van de werkstukken, slechte mechanische eigenschappen, een geringere corrosiebestendigheid.

Al meer dan 100 jaar biedt Praxair tienduizenden gebruikers innovatieve en uitermate praktische oplossingen aan om de resultaten van hun werk te verbeteren en de processen te optimaliseren. Met al deze activiteiten willen we een buitengewoon resultaat bereiken bij onze klanten. Ons engagement is er bovenal op gericht innovaties te ontwikkelen op het vlak van de las- en snijtoepassingen. Wij bieden immers veel meer dan enkel gassen, we commercialiseren volledige oplossingen!