Smeding Lastechniek

 
 

NEN 1090

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle producenten van constructiedelen met lasdragende eigenschappen CE markeringen afgeven op hun producten. Om dit te mogen doen dient het bedrijf zich te certificeren volgens de NEN1090 norm. Deze constructiedelen moeten worden voorzien van een CE-markering. Deze Europese norm heeft consequenties voor bijna alle fabrikanten van stalen- en aluminium constructiedelen voor de bouw.


Wat is een CE markering volgens NEN1090?

Een Ce markering is een conformiteitverklaring van u als producent van constructieve stalen of aluminium delen. Met een CE markering volgens NEN1090 verklaart u dat aan alle gegeven constructieve eisen is voldaan, zoals is aangegeven in bestekken, constructieberekeningen en tekeningen. CE markering geldt dus niet alleen voor de staalconstructie als geheel maar ook alle samenstellende onderdelen. Dat betekent dat niet alleen leveranciers van eindproducten een CE markering moet leveren maar ook alle toeleveranciers, als ook die van specialistische bewerkingen als verzinken en coaten. Zij moeten dus ook voldoen aan de eisen van NEN1090.

Wat zijn de consequenties van niet certificeren tegen NEN-EN1090?

Niet gecertificeerd volgens de NEN-EN1090 en toch dit soort constructieve delen van staal of aluminium maken betekent dat u een economisch delict pleegt, wat kan leiden tot forse boetes. Maar misschien nog wel gevaarlijker is dat uw verzekering een eventuele schade niet dekt, met alle risico’s van dien.

Al met al is het verstandig om tijdig maatregelen te nemen, in ieder geval ruim voor 1 juli 2014

Wat moet u doen voor NEN-EN1090 certificering.

In het kort komt het er op neer dat u voor een NEN-EN1090-1 certificering een managementsysteem dient te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden dat voldoet aan de eisen zoals deze in de NEN-EN1090 norm worden gesteld. In de NEN-EN1090 norm wordt dit de FPC genoemd, wat staat voor Fabrication Production Control.

In het FPC worden alle eisen afgedekt ten aanzien van de kwaliteit van de mensen (denk aan training, (las)opleiding), de productiemiddelen (denk aan o.a. keuring, kalibratie) en de productielocatie (denk aan de opslag, identificatie via labeling). Daarbij zijn kwaliteitsinspecties en controles tijdens het gehele proces de rode draad. De kwaliteit van het FPC moet afdoende zijn om het gevraagde product te kunnen leveren en dus NEN-EN1090-1 certificering te behalen.

Een van de regels van de NEN1090 is de kalibratie van de lasmachines. Bij het kalibreren wordt de afwijking vastgesteld van de te meten lasmachine met een geijkt meettoestel. De afwijkingen dienen binnen een gegeven waarde te liggen. Is de afwijking dermate dat deze boven de waarde uitkomt, dan dient de machine nagekeken te worden.

De kalibratie en eventuele reparatie van de lasapparatuur kunnen wij voor u uitvoeren.