Industriƫle gassen

 
 

Vet bij zuurstof levensgevaarlijk

 Vet aan zuurstof cilinders levensgevaarlijk ! !

Ik ben onzichtbaar .. !
Ik ben stil .. !
Ik heb geen geur .. !
Ik bevorder heftige verbranding..

De lucht die we inademen bevat ongeveer 21% zuurstof. Zonder zuurstof zouden we binnen enkele minuten overlijden Het is moeilijk te geloven, maar zuurstof kan ook gevaarlijk zijn! Elk jaar gebeuren er enkele ongevallen waarbij de kleding van werknemers, die verzadigd is met zuurstof, vlam vat. Een brand start gemakkelijk in met zuurstof verrijkte lucht en is zeer hevig, de slachtoffers lopen dus zeer ernstige brandwonden op, die vaak fataal zijn. Oorzaak en gevolg De meeste verwondingen die veroorzaakt worden door brand in een met zuurstof verrijkte atmosfeer zijn het gevolg van het afwijken van veiligheidsvoorschriften.

Deze afwijkingen kennen een bekend patroon:
• Onjuist toegepaste veiligheidsvoorschriften en -procedures
• Onvoldoende opleiding en controle
• Ontoereikend toezicht van de leiding Ken het gevaar van zuurstofverrijking
• Zuurstof waarschuwt niet – menselijke zintuigen kunnen geen zuurstofverrijking waarnemen
• Normaal bevat lucht 21% zuurstof, maar wordt gevaarlijk als dit gehalte toeneemt. Er is geen duidelijke grens, maar slechts een paar procenten meer verhoogt het gevaar.
• Kleding en haar kunnen door zuurstofverrijking gemakkelijk vlam vatten
• Stoffen kunnen zeer heftig branden als zij met zuurstof verrijkt zijn
• Kleding, huid en apparatuur moeten vrij zijn van olie of vet
• Rook niet en gebruik geen open vuur, ontsteking volgt direct

Zuurstofverrijking is vaak het gevolg van:

• Lekkage van beschadigde of slecht onderhouden apparatuur
• Lekkage van slechte verbindingen
• Bewust of onbewust openen van afsluiters
• Gebruik van een overmaat zuurstof bij het lassen, snijden of soortgelijke processen.
• Slechte ventilatie als met zuurstof wordt gewerkt

Voordat een besloten ruimte wordt binnengegaan, moet een veilige
werkmethode er voor zorgen dat de werknemers niet worden blootgesteld
aan een met zuurstof verrijkte atmosfeer.
Een veilige werkmethode kan bestaan uit het afgeven van een
“werkvergunning”, waarbij rekening wordt gehouden met:

• Risicoanalyse en vastleggen van werkmethodes
• Scheiding van systemen
• Veilige toegang en uitgang
• Gasanalyse systeem
• Continue toezicht en reddingsapparatuur
• Blusapparatuur

Onjuist gebruik van zuurstof:
• Aandrijven van pneumatisch gereedschap
• Oppompen van voertuigbanden, rubberboten etc.
• Als koele of verse “lucht” in besloten ruimtes
• Koelen van personen
• Vervangen van lucht of inert gas
• Gebruik in druk- en spoelsystemen
• Schoonblazen van werkbanken, machines of kleding
• Starten van (diesel)motoren

Gebruik zuurstof nooit in apparatuur die daar niet voor bedoeld is!

Vet bij zuurstof levensgevaarlijkVet bij zuurstof levensgevaarlijkVet bij zuurstof levensgevaarlijkVet bij zuurstof levensgevaarlijkVet bij zuurstof levensgevaarlijk