Smeding Lastechniek

 
 

Luchtverdringing

Gebruik
» Voor werkplaatsen met een gemiddelde tot hoge stofbelasting
» Voor werkplaatsen waar een bronafzuiging niet kan worden toegepast
» Als aanvulling op bronafzuigsystemen
» Voor omgevingen met sterk wisselende stofbelastingen
» Bij grote werkstukken en of laswerkplekken welke ver uit elkaar liggen

Functieprincipe
» De luchtsuppletie leidingen lopen nagenoeg tot op de vloer, de aanzuigleiding hangt op een hoogte van 4 - 6 meter, een filterinstallatie zuigt het geheel af
» De warme vervuilde lucht stijgt door de thermiek omhoog en wordt door de aanzuigleiding afgezogen en beland vervolgens in de filterinstallatie
» De gereinigde lucht stroomt door inblaasroosters op vloerniveau met een lage snelheid terug in de hal
» De schone lucht duwt de vervuilde lucht in de hal naar boven in de richting van de aanzuigleiding, op de werkplekken ontstaat een luchtverdringingscirculatie

Toepassingen
» Optimale impulsarme luchtcirculatie door gebruik te maken van de thermiek
» Continubedrijf mogelijk door automatische differentiedruk geregelde filterreiniging
» Kan aan de omgeving aangepast worden door flexibel aantal inblaasroosters
» Extreem laag geluidsniveau, veroorzaakt geen overlast
» Reduceren van de stookkosten door recirculatie en opmenging van de lucht
» Comfortabele en intelligente besturing middels touch screen en diagnosemenu
» Contaminatievrije stofafvoer door stofcontainer met persluchtlift

Eigenschappen
» Automatische filterreiniging, differentiedrukafhankelijk
» Bediening middels touch screen
» KemTex® ePTFE filterpatronen
» Stofcontainer met persluchtlift
» Op verschillende filterinstallaties aan te sluiten
» Kan gecombineerd worden met andere filtersystemen
» Aangepast op de vervuilingsgraad in de hal
» Impulsarme luchtventilatie
» Prijstechnisch interessant
» Laag geluidsniveau

Accessoires
» Automatische stofafvoer - DustEvac
» Extern aan/uit

Luchtverdringing