Smeding Lastechniek

 
 

Kemper

Lasrook en stof – is de lucht in uw werkplaats te snijden?

Ruimteventilatiesystemen

Het opvangen van de schadelijke stoffen op de plek waar zij ontstaan is net als voorheen de meest effectieve manier van afzuigen en staat ook in alle voorschriften op de eerste plaats. Alleen zo kunnen lasrook en andere schadelijke stoffen vrijwel geheel worden opgevangen. In sommige werkomgevingen is puntafzuiging echter niet voldoende of slechts moeilijk inzetbaar, bijvoorbeeld bij:

» grote werkstukken
» wisselende lasposities of
» ver uit elkaar liggende werkplekken

Hier helpen u de KEMPER ruimteventilatiesystemen, de gezondheid van uw medewerkers optimaal te
beschermen en de lucht in uw werkplaats schoon te houden. Kan een puntafzuiging niet worden gebruikt of voldoet deze niet, dan kunnen lasrook en andere schadelijke stoffen een lasdeken vormen bovenin de werkplaats. Met de installatie van een ruimteventilatiesysteem creëert u een veilige en vooral schone werkomgeving, waarin uw medewerkers zich goed voelen en gebouwen cq. machines schoon blijven. Dit is niet alleen goed voor uw gezondheid, u bespaart hierbij ook nog enorme reinigingskosten, om nog maar te zwijgen over de enorme besparing bij de investering
en werking van de KEMPER ruimteventilatiesystemen. In werkplaatsen van metaalverwerkende bedrijven zijn er verschillende eisen van toepassingen. Daarom levert KEMPER, gebaseerd op jarenlange ervaring, verschillende ruimteventilatiesystemen, welke aan deze eisen voldoen.
Naar wens en behoefte kunnen bepaalde secties van de productiehal afzonderlijk afgezogen worden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet per se de gehele productiehal uit te rusten.

KemperKemperKemperKemperKemper