Smeding gassen Zakelijk

 
 

Inruilservice

Heeft u nog een stalen 5 kg gasfles? Ruil deze dan nu in voor de Benegas Light en ontvang € 5,= retour. (Let op: Dit aanbod is niet van toepassing op maatschappijflessen)
 
U kunt kiezen uit de 5 kg en 10 kg uitvoering van de Benegas Light. U krijgt de fles in bruikleen op basis van statiegeld, dat u bij beëindiging volledig retour ontvangt. U hebt dus geen kosten en zorgen om het onderhoud. Dat doet Benegas voor U. Om gebruik te maken van de service kunt u bij alle BeneGas Light verkooppunten in Nederland terecht!

 
Voorwaarden inruilservice
•De service omvat uitsluitend het inruilen van stalen 5 kg gasflessen die eigendom zijn van de consument.
•Er wordt één vast bedrag van € 5,- uitgekeerd per ingeruilde 5 kg gasfles jonger dan 10 jaar.
•Voor gasflessen van 10 jaar en ouder wordt niets vergoed.
•De inruilvergoeding voor kunststof gasflessen is vervallen.
•Verrekening van het inruilbedrag is uitsluitend van toepassing bij gelijktijdige in bruikleenname van een BeneGas Light.
•Verrekening vindt direct plaats op het verkooppunt.
•Voor iedere nieuw in gebruik te nemen BeneGas Light kan 1 (één) stalen 5 kg gasfles worden ingeruild ongeacht het keurjaar en ongeacht of het een 5 of 10 kg BeneGas Light betreft.
•Het aanbod is alleen geldig in Nederland.
•De inruilvergoeding van € 5,= is inclusief BTW.

InruilserviceInruilservice