Brandbeveiliging

 
 

Drielaags blusdekens

Een blusdeken is een zeer eenvoudig te gebruiken blusmiddel. Een blusdeken of branddeken is een deken die over een beginnende brand heen is te leggen om het in een vroeg stadium te doven. Het doek bestaat uit een geweven glasvezel, een materiaal dat zeer slecht brandt. Doordat de deken de zuurstof van de vuurhaard ontneemt, dooft het vuur.

Een blusdeken is geschikt om een beginnende brand tot de grootte van een voetbal te doven of een kledingbrand te blussen. Voor een frituurbrand (ook wel olie- en vetbrand of vlam in de pan) is een blusdeken geen geschikt blusmiddel.

Op de houder van de blusdeken staat een gebruiksaanwijzing afgedrukt. Volg bij het blussen van een brand de instructies op de verpakking.


ART.NR. OMSCHRIJVING
500.120120E Drielaags blusdeken 120 x 120 cm in hardbox                    
500.120180E Drielaags blusdeken 120 x 180 cm in hardbox
500.180180E Drielaags blusdeken 180 x 180 cm in hardbox
Drielaags blusdekens

Een blusdeken is geschikt om een beginnende brand tot de grootte van een voetbal te doven of een kledingbrand te blussen.