Brandbeveiliging

 
 

Enkellaags blusdekens

Een blusdeken is een zeer eenvoudig te gebruiken blusmiddel. Een blusdeken of branddeken is een deken die over een beginnende brand heen is te leggen om het in een vroeg stadium te doven. Het doek bestaat uit een geweven glasvezel, een materiaal dat zeer slecht brandt. Doordat de deken de zuurstof van de vuurhaard ontneemt, dooft het vuur.

Een blusdeken is geschikt om een beginnende brand tot de grootte van een voetbal te doven of een kledingbrand te blussen. Voor een frituurbrand (ook wel olie- en vetbrand of vlam in de pan) is een blusdeken geen geschikt blusmiddel.

Op de houder van de blusdeken staat een gebruiksaanwijzing afgedrukt. Volg bij het blussen van een brand de instructies op de verpakking.

ART.NR. OMSCHRIJVING
500.120120 Enkellaags blusdeken 120 x 120 cm in hardbox                    
500.120180 Enkellaags blusdeken 120 x 180 cm in hardbox
500.180180 Enkellaags blusdeken 180 x 180 cm in hardbox
500.100100S Enkellaags blusdeken 100 x 100 cm in softbag
500.120120S Enkellaags blusdeken 120 x 120 cm in softbag
500.120180S Enkellaags blusdeken 120 x 180 cm in softbag
500.180180S Enkellaags blusdeken 180 x 180 cm in softbag
Enkellaags blusdekens

Een blusdeken is geschikt om een beginnende brand tot de grootte van een voetbal te doven of een kledingbrand te blussen.