Brandbeveiliging

 
 

Controle brandmelders

Om bij een calamiteit te kunnen vertrouwen op de werking van uw rookmelders, hittemelders en koolmonoxide melders is het van belang dit jaarlijks te laten controleren.

Veel rookmelders werken op batterijen, deze kunnen leegraken. Ook kan stof en vuil de werking van de melder verminderen.

Smeding B.V. kan jaarlijks, gelijktijdig met het onderhoud van uw brandblusmiddelen, dit voor u uitvoeren.

NCP Erkend

Controle brandmelders