Brandbeveiliging

 
 

Controle droge blusleidingen

Conform het bouwbesluit moeten alle gebouwen brandveilig worden gebouwd en dienen gebouwen waarvan de hoogste verdieping simpel gezegd meer dan 20 meter boven de grond ligt, zijn voorzien van een droge blus(stijg)leiding.

Droge blusleidingen beperken het aantal aan elkaar te koppelen brandslangen en daardoor kan de brandweer op een hoger gelegen verdieping of lastig te bereiken gebied sneller beginnen met de bestrijding van de brand.

Volgens de norm NEN1594 moeten deze blusleidingen jaarlijks worden geinspecteerd en vijfjaarlijks worden beproefd (= afgeperst).

Smeding B.V. kan voor u deze inspecties en beproevingen uitvoeren.

Wanneer er bij de inspectie lekkages optreden, dan zal dit indien mogelijk direct worden verholpen. Kan dit niet, dan wordt er een reparatieadvies opgesteld.

Na het inspecteren en beproeven van de blusleiding wordt er een inspectierapport opgesteld en zal de blusleiding worden voorzien van een controlesticker.

Controle droge blusleidingen