Brandbeveiliging

 
 

Controle noodverlichting

Vaak gaat men er vanuit dat wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid hiermee voldoende is gewaarborgd.
Niets is minder waar... Noodverlichtingarmaturen hebben dikwijls (onzichtbare) defecten zoals een kapotte lamp of accu. Ook is er vaak sprake van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen of een tekort aan noodverlichting.
Problemen die zonder vakkundige controle pas bij calamiteiten aan het licht komen.


Laat Smeding BV daarom jaarlijks uw noodverlichting controleren !

In het nieuwe gebruiksbesluit, dat per 1 november 2008 is ingegaan, is opgenomen dat jaarlijks uw noodverlichtinginstallatie dient te worden gecontroleerd door een vakbekwaam persoon.

Wij controleren uw noodverlichtingarmaturen conform de ISSO79 praktijkrichtlijn en kunnen dit gelijktijdig met de controle van de brandblusmiddelen voor u uitvoeren.

NCP Erkend

Controle noodverlichting